15 minut

15 minut je časový úsek, který se skládá z patnácti po sobě jdoucích minut, lhostejno však v které části hodiny časový úsek začíná (pozn. jedna minuta má 60 sekund, z čehož plyne, že 15 minut = 900 sekund).